Biblioteca

Parohia Sfântul Ilie gazduiește o biblioteca care conține aproximativ 750 de volume/titluri. Cei interesați de împrumuturi se pot adresa la pangarul bisericii parohiale.


Tabelul a fost actualizat astăzi: 24.05.2017.

 

# Titlul Autorul Editura Anul
1 Biblia adica Dumnezeeasca Scriptura a Legii Vechi si a Legii Noui (1914) **** Tipografia Cartilor Bisericesti 2009
2 Biblia sau Sfânta Scriptură (Ediție Jubiliară a Sfântului Sinod) **** IBMBOR 2001
3 Biblia (vol. 1) **** Litera 2011
4 Biblia (vol. 2) **** Litera 2011
5 Biblia (vol. 3) **** Litera 2011
6 Biblia (vol. 4) **** Litera 2011
7 Biblia (vol. 5) **** Litera 2011
8 Biblia (vol. 6) **** Litera 2011
9 Biblia (vol. 7) **** Litera 2011
10 Biblia (vol. 8) **** Litera 2011
11 Biblia sau Sfânta Scriptură **** IBMBOR 1975
12 Biblia sau Sfânta Scriptură **** IBMBOR 1997
13 Noul Testament **** IBMBOR 2015
14 Noul Testament (1857) **** Tipografia Cartilor Bisericesti 2009
15 Noul Testament (comentat) **** IBMBOR 1995
16 Pentateuhul (comentat) **** IBMBOR 1997
17 Psaltirea (comentată) **** Arhidioceza Cluj 1998
18 Poezia Vechiului Testament (comentată) **** IBMBOR 2000
19 Învățătura de Credință Ortodoxă (Catehism Ortodox) **** Credința Strămoșească 2010
20 Învățătură de Credință Ortodoxă – Catehism **** Renașterea 2009
21 Învățătura de Credință Ortodoxă (Catehism Ortodox) **** IBMBOR 1992
22 Viu este Domnul – Catehism Ortodox pentru familie **** Harisma 1992
23 Hotărârile Sfintelor Sinoade Ecumenice **** Sfântul Nectarie 2003
24 Cazanii – la Duminici și Praznice (1808) **** Tipo-litografia Cărților Bisericești 2000
25 Psaltirea (1861) **** Tipografia Cartilor Bisericesti 2009
26 Psaltirea **** Biserica Ortodoxă 2003
27 Psaltirea **** Artemis 2006
28 Micul Ceaslov **** Doxologia 2010
29 Micul Ceaslov cu Sinaxarul de peste an **** Cartea Ortodoxă 2012
30 Mica Prăvilioară **** Bunavestire 1990
31 Carte de Rugăciuni **** IBMBOR 2014
32 Carte de Rugăciuni (1861) **** Tipografia Calinic Râmniceanu 2009
33 Rugăciunile Postului Mare **** Bunavestire 2003
34 Acatistele zilelor săptămânii și Rânduiala Sfintei Împărtășanii **** Biserica Ortodoxă 2003
35 Canoanele Maicii Domnului **** Egumenița 2010
36 8 Paraclise și Acatiste pentru zilele săptămânii **** Epifania 2009
37 Buchet de Paraclise către Născatoarea de Dumnezeu și alți Sfinți ai Bisericii **** Bizantină 2006
38 Buchet de Acatiste ale Maicii Domnului **** Cartea Ortodoxă 2005
39 Acatiste ale Sfinților de peste an **** Anestis 2009
40 Acatistier **** Biserica Ortodoxă 2004
41 Acatistier **** Pelerinul 1996
42 Calendarul tuturor Sfinților de peste an (calendar lărgit) **** Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului – Roma 2011
43 Viețile Sfinților pe luna Septembrie **** Mănăstirea Sihăstria 2005
44 Viețile Sfinților pe luna Octombrie **** Episcopia Romanului 2005
45 Viețile Sfinților pe luna Noiembrie **** Episcopia Romanului 2006
46 Viețile Sfinților pe luna Decembrie **** Episcopia Romanului 2005
47 Viețile Sfinților pe luna Ianuarie **** Episcopia Romanului 2005
48 Viețile Sfinților pe luna Februarie **** Episcopia Romanului 2005
49 Viețile Sfinților pe luna Martie **** Episcopia Romanului 2005
50 Viețile Sfinților pe luna Aprilie **** Episcopia Romanului 2005
51 Viețile Sfinților pe luna Mai **** Episcopia Romanului 2005
52 Viețile Sfinților pe luna Iunie **** Episcopia Romanului 2005
53 Viețile Sfinților pe luna Iulie **** Episcopia Romanului 2006
54 Viețile Sfinților pe luna August **** Episcopia Romanului 2005
55 Proloagele pe luna Aprilie **** Mitropolia Olteniei 1996
56 Proloagele pe luna Iulie **** Mitropolia Olteniei 1996
57 Proloagele (vol. I) **** Mitropolia Olteniei 1996
58 Proloagele (vol. II) **** Mitropolia Olteniei 1996
59 Filocalia vol. 1 **** Humanitas 2005
60 Filocalia vol. 1 **** Harisma 1993
61 Filocalia vol. 2 **** Humanitas 2005
62 Filocalia vol. 3 **** Humanitas 2005
63 Filocalia vol. 4 **** Humanitas 2000
64 Filocalia vol. 5 **** Humanitas 2001
65 Filocalia vol. 6 **** Humanitas 1997
66 Filocalia vol. 7 **** Humanitas 2008
67 Filocalia vol. 8 **** Humanitas 2002
68 Filocalia vol. 8 **** IBMBOR 1979
69 Filocalia vol. 9 **** Humanitas 2008
70 Filocalia vol. 9 **** IBMBOR 2013
71 Filocalia vol. 10 **** Humanitas 2006
72 Filocalia vol. 10 **** IBMBOR 2015
73 Filocalia vol. 11 **** Humanitas 2008
74 Filocalia vol. 11 **** Episcopia Romanului și Hușilor 1990
75 Filocalia vol. 12 **** Humanitas 2009
76 Sbornicul vol.I **** Reîntregirea 2000
77 Sbornicul vol.II **** Reîntregirea 2000
78 Calendar pe tot anul cu Viețile Sfinților din fiecare zi **** Asociația PRO VITA 1997
79 Sinaxarul Sfinților de pretutindeni (2) **** Cartea Ortodoxă 2011
80 Rânduielile vieții monahale **** Sophia 2005
81 Minunile, vedeniile  și cuvintele Preacuviosului Părintelui nostru Nil Izvorâtorul de mir, Cavsocalivitul **** Sophia 2011
82 Cartea Profetului Ieremia – Tâlmăcită și tâlcuită de Bartolomeu Valeriu Anania **** Anastasia 1999
83 Cartea Profetului Daniel și ale celor 12 Profeți mici – Tâlmăcită și tâlcuită de Bartolomeu Valeriu Anania **** Anastasia 2000
84 Stâlpii Ortodoxiei – Sfântul Fotie cel Mare, Sfântul Marcu Evghenicul și Sfântul Grigorie Palama **** Egumenița 2008
85 Maximele Părinților – Sfaturi înțelepte pentru o viață creștină **** Deisis 2010
86 Patericul Egiptean **** Reîntregirea 2003
87 Patericul Egiptean **** Reîntregirea 2014
88 Patericul Lavrei Peșterilor de la Kiev **** Bunavestire 2000
89 Vademecum Creștin Ortodox – Cunoștințe minim necesare în lumina învățăturii Sfinților Părinți Ierom. Grigorie Sandu Christiana 2009
90 Limonariu sau Livada Duhovnicească Cuviosul Ioan Moshu Reîntregirea 1991
91 Limonariu sau Livada Duhovnicească Cuviosul Ioan Moshu Reîntregirea 2013
92 Everghetinosul vol. I-II Cuviosul Pavel Everghetinos Egumenița 2010
93 Everghetinosul vol. III-IV Cuviosul Pavel Everghetinos Egumenița 2012
94 Everghetinosul vol. 1 Cuviosul Pavel Everghetinos Egumenița 2010
95 Everghetinosul vol. 2 Cuviosul Pavel Everghetinos Egumenița 2010
96 Everghetinosul vol. 3 Cuviosul Pavel Everghetinos Egumenița 2010
97 Everghetinosul vol. 4 Cuviosul Pavel Everghetinos Egumenița 2010
98 Everghetinos vol. 1 Cuviosul Pavel Everghetinos Sfânta Mare Mănăstire Vatoped 2007
99 Psaltirea în Tâlcuirile Sfinților Părinți – vol.I Cuviosul Eftimie Zigabenul, Sfântul Nicodim Aghioritul Egumenița 2008
100 Psaltirea în Tâlcuirile Sfinților Părinți – vol.II Cuviosul Eftimie Zigabenul, Sfântul Nicodim Aghioritul Egumenița 2008
101 Învățături și scrisori de suflet folositoare Avva Dorotei Bunavestire 2004
102 Învățături și scrisori de suflet folositoare Avva Dorotei Bunavestire 2008
103 Cuvinte pentru nevoință Sfântul Isaac Sirul Reîntregirea 2010
104 Cuvinte către singuratici (partea a II-a) Sfântul Isaac Sirul Deisis 2003
105 Cuvinte către singuratici (partea a III-a) Sfântul Isaac Sirul Deisis 2007
106 Scrisori alese – Așezămintele mănăstirești și Convorbiri duhovnicești Sfântul Ioan Casian IBMBOR 1990
107 Dogmatica Sfântul Ioan Damaschin IBMBOR 2005
108 Dogmatica Sfântul Ioan Damaschin Scripta 1993
109 Logica Sfântul Ioan Damaschin SimArt 2007
110 Omilii despre pocăință. Viața Sfintei Maria Egipteanca Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Sofronie al Ierusălimului IBMBOR 2006
111 Omilii la Matei Sfântul Ioan Gură de Aur IBMBOR 1994
112 Despre feciorie. Apologia vieții monahale. Despre creșterea copiilor Sfântul Ioan Gură de Aur IBMBOR 2001
113 Cuvinte de Aur vol.I – Credința, Nădejdea, Dragostea Sfântul Ioan Gură de Aur Egumenița 2012
114 Cuvinte de Aur vol.II – Smerenia, Mândria, Îngâmfarea, Slava deșartă și Lauda Sfântul Ioan Gură de Aur Egumenița 2012
115 Epistole dogmatice (I) Sfântul Grigorie Palamas Anastasia 2009
116 Tâlcuirea Sfintei Liturghii Sfântul Gherman I, Arhiep. Constantinopolului Mitropolia Olteniei 2005
117 Despre feciorie. Împotriva desfrânării. Despre chipul fecioarelor Sfântul Grigorie al Nyssei, Sfântul Ciprian al Cartaginei IBMBOR 2003
118 Cuvânt la îngroparea trupului dumnezeesc al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos Sfântul Epifanie al Ciprului Egumenița 2010
119 Miezul Înțelepciunii Părinților Sfântul Simeon Noul Teolog Egumenița  –
120 Experiențe ascetice Sfântul Ignatie Briancianinov Sophia 2010
121 Cuvânt despre moarte Sfântul Ignatie Briancianinov Ileana 1997
122 Călăuză către viața duhovnicească – Tâlcuire la Psalmul 118 Sfântul Teofan Zăvorâtul Egumenița 2004
123 Calea spre mântuire sau Manualul desăvârșitei prefaceri duhovnicești Sfântul Teofan Zăvorâtul Egumenița 2008
124 Calea spre mântuire sau Manualul desăvârșitei prefaceri duhovnicești Sfântul Teofan Zăvorâtul Bunavestire 1999
125 Viața Duhovnicească și cum o putem dobândi Sfântul Teofan Zăvorâtul Bunavestire 1999
126 Călăuzire către viața duhovnicească Sfântul Teofan Zăvorâtul Egumenița 2004
127 Ce este viața duhovnicească și cum să te apropii de ea Sfântul Teofan Zăvorâtul Anastasia 1997
128 Râvna Duhovnicească – scrisori către monahii Sfântul Teofan Zăvorâtul Sophia 2008
129 Războiul nevăzut Sfântul Nicodim Aghioritul Bunavestire 2001
130 Hristoitia (bunul moral al creștinilor) Sfântul Nicodim Aghioritul Bunavestire 1997
131 Paza celor cinci simțuri Sfântul Nicodim Aghioritul Egumenița 2008
132 Carte foarte folositoare de suflet Sfântul Nicodim Aghioritul Fotini 2007
133 Cuvioșii și Mucenicii Aghioriți Sfântul Nicodim Aghioritul Egumenița 2010
134 Sfătuire foarte frumoasă despre Spovedanie Sfântul Grigorie Dascălul Egumenița 2007
135 Cuvinte către monahi Sfântul Efrem Sirul Anastasia 1996
136 Cuvinte sfătuitoare Sfântul Efrem Sirul Credința Strămoșească 1998
137 Cele șapte plânsuri Sfântul Efrem Sirul Bizantină 2010
138 Rugăciuni către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu Sfântul Efrem Sirul Bizantină 2009
139 Omilii la praznice împărătești Sfântul Grigorie de Nyssa Sfântul Nectarie 2010
140 Tâlcuiri la Facere vol.3 Sfântul Ambrozie cel Mare Egumenița 2009
141 Scrieri ascetice Sfântul Nil Sorski Sophia 2010
142 Între iadul deznădejdii și iadul smereniei. Însemnări duhovnicești Cuviosul Siluan Athonitul Deisis 2001
143 Părinți aghioriți – Flori din grădina Maicii Domnului Cuviosul Paisie Aghioritul Evanghelismos 2004
144 Cu durere și dragoste pentru omul contemporan (I) Cuviosul Paisie Aghioritul Schitul Lacu 2000
145 Nevoință duhovnicească (III) Cuviosul Paisie Aghioritul Evanghelismos 2003
146 Patimi și Virtuți (V) Cuviosul Paisie Aghioritul Evanghelismos 2007
147 Patimi și Virtuți (V) Cuviosul Paisie Aghioritul Evanghelismos 2012
148 Epistole Cuviosul Paisie Aghioritul Evanghelismos 2005
149 Bătrânul Hagi Gheorghe athonitul Cuviosul Paisie Aghioritul Schitul Lacu 1999
150 Viața Cuviosului Paisie Aghioritul Ierom Isaac Aghioritul Egumenița 2005
151 Părintele Paisie mi-a spus Atanasie Rakovalis Evanghelismos 2006
152 Marii inițiați ai Indiei și Părintele Paisie Dionysios Farasiotis Egumenița 2006
153 Tâlcuire la Tatăl nostru Sfântul Nicolae al Ohridei și Jicei Predania 2005
154 Calea rugăciunii lăuntrice – Manualul isihiei Vladica Antonie Mărturisitorul Egumenița 2006
155 Povățuire pe calea care duce către Împărăția lui Dumnezeu Sfântul Ierarh Inochentie, Episcop de Kamceatka și al Insulelor Kurile și Aleutine Schitul Lacu 2000
156 Comoara duhovnicească, din lume adunată Sfântul Ierarh Tihon de Zadonsk Egumenița 2008
157 Mărturii din viața monahală Gheron Iosif Isihastul Bizantină 2009
158 Trăiri ale dumnezeiescului har Monahul Iosif Vatopedinul Sfântul Nectarie 2008
159 Cuviosul Iosif Isihastul Monahul Iosif Vatopedinul Evanghelismos 2009
160 Tâlcuire athonită la Filocalie Monahul Teoclit Dionisiatul Bizantină 2001
161 Sfântul Diadoh al Foticeii – Capetele despre cunoștință (Tâlcuiri la Filocalie 2) Monahul Teoclit Dionisiatul Sfântul Nectarie 2008
162 Sfântul Nectarie de Eghina Făcătorul de minuni – Viața, învățături, predici, scrisori Monahul Teoclit Dionisiatul Sophia 2006
163 Avva Isaia – Cuvinte ascetice (Tâlcuiri la Filocalie 1) Arhim. Emilianos Simonopetritul Sfântul Nectarie 2010
164 Sfântul Isihie – Cuvânt despre trezvie (Tâlcuiri la Filocalie 3) Arhim. Emilianos Simonopetritul Sfântul Nectarie 2014
165 Tâlcuire la viața Cuviosului Nil Calavritul Arhim. Emilianos Simonopetritul Sfântul Nectarie 2010
166 Tâlcuiri la Sfintele Slujbe Arhim. Emilianos Simonopetritul Sfântul Nectarie 2009
167 Cuvânt despre ascultare și priveghere Arhim. Emilianos Simonopetritul Sfântul Nectarie 2009
168 Tâlcuiri la Psalmi Arhim. Emilianos Simonopetritul Sfântul Nectarie 2011
169 Starețul meu Iosif Isihastul Arhim. Efrem Filothetul Evanghelismos 2010
170 Rugăciunea – Experiența vieții veșnice Arhim Sofronie Saharov Deisis 2007
171 Despre rugăciune Arhim Sofronie Saharov Mănăstirea Lainici 1998
172 Fericirea de a cunoaște calea Arhim Sofronie Saharov Pelerinul 1997
173 Cuviosul Siluan Athonitul Arhim Sofronie Saharov Reîntregirea 2013
174 Viața și Învățătura Starețului Siluan Athonitul Arhim Sofronie Saharov Deisis 2006
175 Tânărul Avva – Viața Cuviosului Ambrozie din Milkovo Arhiep Antonie Medvedev Egumenița 2010
176 Sufletul după moarte Ierom Seraphim Rose Anastasia 2002
177 Ortodoxia și Religia viitorului Ierom Seraphim Rose Egumenița 2004
178 Ortodoxia și Religia viitorului Ierom Seraphim Rose Sophia 2007
179 Cartea Facerii, Cartea Lumii și Omul Începuturilor Ierom Seraphim Rose Sophia 2001
180 Sfântul Serafim de Sarov – Povățuiri Duhovnicești Ierom Seraphim Rose și S.A. Nilus Axioma 2012
181 Apocalipsa în învățătura Sfinților Părinți Arhiep Averchie Taușev ICOS 2000
182 Apocalipsa în învățătura Sfinților Părinți Arhiep Averchie Taușev Sophia 2005
183 Cele două extreme: Ecumenismul și Stilismul Arhim Epifanie Teodoropulos Evanghelismos 2006
184 Audiență la un demon mut Ieromonah Savatie Bastovoi Cathisma 2009
185 Îndreptar de Spovedanie Protos. Nicodim Măndiță Agapis 1999
186 Călăuză în Credința Ortodoxă Arhim Cleopa Ilie Episcopia Romanului și Hușilor 2000
187 Călăuză în Credința Ortodoxă Arhim Cleopa Ilie Episcopia Dunării de Jos 1991
188 Îndreptar de Spovedanie generală pentru mireni Arhim Cleopa Ilie Credința Strămoșească 2002
189 Îndreptar de spovedanie pentru monahi Arhim. Cleopa Ilie Mănăstirea Sihăstria 2010
190 Valoarea sufletului Arhim Cleopa Ilie Bunavestire 1996
191 Despre vise și vedenii Arhim Cleopa Ilie Bunavestire 1994
192 Minunile lui Dumnezeu din zidiri Arhim Cleopa Ilie Episcopia Romanului 1996
193 Singur Ortodoxia Arhim Arsenie Papacioc  – 2005
194 Singur Ortodoxia Arhim Arsenie Papacioc Sophia 2008
195 Viața ascunsă într-o clipă Arhim. Arsenie Papacioc Reîntregirea 2004
196 Călăuză Ortodoxă în Biserică (I) Arhim. Ioanichie Bălan Mitropolia Moldovei și Bucovinei 2001
197 Călăuză Ortodoxă în Familie și Societate (II) Arhim. Ioanichie Bălan Mitropolia Moldovei și Bucovinei 2002
198 Pelerinaj la Mormântul Domnului Arhim. Ioanichie Bălan Episcopia Romanului și Hușilor 1994
199 Patericul Românesc (I) Arhim. Ioanichie Bălan Mănăstirea Sihăstria 2011
200 Chipuri de călugări îmbunătățiți – vol. 1 Arhim. Ioanichie Bălan Mănăstirea Sihăstria 2008
201 Ne vorbește Părintele Arsenie – vol. 3 Arhim. Ioanichie Bălan Episcopia Romanului 1998
202 Ne vorbește Părintele Sofian Arhim. Ioanichie Bălan Episcopia Romanului 2004
203 Ne vorbește Părintele Cleopa – vol. 3 Arhim. Ioanichie Bălan Episcopia Romanului 1996
204 Ne vorbește Părintele Cleopa – vol. 5 Arhim. Ioanichie Bălan Mănăstirea Sihăstria 2004
205 Ne vorbește Părintele Arsenie – vol. 11 Arhim. Ioanichie Bălan Mănăstirea Sihăstria 2001
206 Ne vorbește Părintele Arsenie – vol. 14 Arhim. Ioanichie Bălan Mănăstirea Sihăstria 2004
207 Ieroschimonahul Ioanichie Moroi, egumenul Sihăstriei Arhim. Ioanichie Bălan Mănăstirea Sihăstria 2010
208 Sfântul Serafim de Sarov – Viața, nevoințele și învățăturile Arhim Dosoftei Morariu Mănăstirea Sihăstria 2004
209 Monahii Ortodoxe purtătoare de Lumină în întunericul comunist Ierom Siluan Antoci Doxologia 2010
210 Povățuiri din Sfântul Munte – Convorbiri cu Părinți athoniți contemporani Monah Damaschin Grigoriatul Sfântul Nectarie 2009
211 Zbor prin vâltoarea vremilor Pr Mihai-Andrei Aldea Christiana 2007
212 Zboruri Pr Mihai-Andrei Aldea Axia 2005
213 Iată Duhovnicul – Părintele Arsenie Papacioc **** Mănăstirea Dervent 1999
214 Iată Duhovnicul – Părintele Arsenie Papacioc vol.2 Ierom Benedict Stancu Sophia 2006
215 Școala rugăciunii Mitrop Antonie de Suroj Sophia 2006
216 Disciplina interioară pentru rugăciunea de toată vremea Arhim Teofil Părăian Mitropolia Olteniei 2006
217 Viața în Ortodoxie Arhim Teofil Părăian Mitropolia Olteniei 2006
218 Cum să ne facem viața cât mai frumoasă Arhim Teofil Părăian Mitropolia Olteniei 2006
219 Vremea bucuriei Arhim Teofil Părăian Mitropolia Olteniei 2006
220 Oamenii plăcuți lui Dumnezeu din Evanghelie Arhim Teofil Părăian Mitropolia Olteniei 2006
221 Despre mântuire Arhim Teofil Părăian Mitropolia Olteniei 2006
222 Ortodoxia, Credința noastră Arhim Teofil Părăian Mitropolia Olteniei 2006
223 Principii și repere pentru viața duhovnicească a creștinului Arhim Teofil Părăian Mitropolia Olteniei 2006
224 Cum putem să devenim buni Arhim Teofil Părăian Mitropolia Olteniei 2006
225 Omul Împărăției lui Dumnezeu Arhim Teofil Părăian Mitropolia Olteniei 2006
226 Întâlniri cu Domnul Hristos Arhim Teofil Părăian Mitropolia Olteniei 2006
227 Ce știm și ce credem despre Dumnezeu Arhim Teofil Părăian Mitropolia Olteniei 2006
228 Cine este Iisus Hristos Arhim Teofil Părăian Mitropolia Olteniei 2006
229 Ferește-te de rău și fă binele Arhim Teofil Părăian Canonica 2008
230 Mamă, ai grijă – Călăuziri pentru creșterea și educarea ortodoxă a copiilor Irineu, Episcop de Ekaterinburg și Irbițk Bunavestire 2001
231 Viața Maicii Domnului Arhim Vasilios Bacoianis Cartea Ortodoxă 2007
232 Ridicarea căsătoriei la înălțimea de taină – Îndrumător duhovnicesc Părintele Arsenie Boca Agaton 2003
233 Taina Sfintei Cruci Ieroschim. Daniil Sandu Tudor Christiana 2001
234 Taina Rugului Aprins Ieroschim. Daniil Sandu Tudor Anastasia 1999
235 Scrieri I Ieroschim. Daniil Sandu Tudor Christiana 1999
236 Caiete 2 – Sfințita Rugăciune Ieroschim. Daniil Sandu Tudor Christiana 2000
237 Acatiste Ieroschim. Daniil Sandu Tudor Christiana 2001
238 Acatiste Ieroschim. Daniil Sandu Tudor Christiana 2009
239 Pocăința Preot Ilarion V. Felea Scara 2000
240 Spre Tabor vol.1 – Pregătirea Preot Ilarion V. Felea Crigarux 2007
241 Spre Tabor vol.2 – Curățirea Preot Ilarion V. Felea Crigarux 2007
242 Spre Tabor vol.3 – Luminarea Preot Ilarion V. Felea Crigarux 2007
243 Opera vieții mele: ziuar personal Preot Ilarion V. Felea Univ. Aurel Vlaicu 2012
244 Tâlcuirea Apocalipsei de la Sfinții Părinți până în zilele noastre Pr. Ioan Sorin Usca Christiana 2007
245 Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți vol.1 – Facerea Pr. Ioan Sorin Usca Christiana 2002
246 Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți vol.1 – Facerea Pr. Ioan Sorin Usca Christiana 2008
247 Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți vol.2 – Ieșirea Pr. Ioan Sorin Usca Christiana 2002
248 Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți vol.3 – Leviticul Pr. Ioan Sorin Usca Christiana 2002
249 Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți vol.4 – Numerii Pr. Ioan Sorin Usca Christiana 2002
250 Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți vol.5 – Deuteronomul Pr. Ioan Sorin Usca Christiana 2003
251 Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți vol.6 – Iosua Pr. Ioan Sorin Usca Christiana 2004
252 Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți vol.7 – Judecătorii. Rut Pr. Ioan Sorin Usca Christiana 2005
253 Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți vol.8 – 1-2 Regi Pr. Ioan Sorin Usca Christiana 2005
254 Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți vol.9 – 3-4 Regi Pr. Ioan Sorin Usca Christiana 2005
255 Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți vol.10 – Paralipomena Pr. Ioan Sorin Usca Christiana 2007
256 Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți vol.11 – Ezdra. Neemia. Estera Pr. Ioan Sorin Usca Christiana 2007
257 Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți vol.12 – Iov Pr. Ioan Sorin Usca Christiana 2008
258 Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți vol.14 – Cărțile lui Solomon Pr. Ioan Sorin Usca Christiana 2011
259 Vechiul Testament în tâlcuirea Sfinților Părinți vol.15 – Isaia Pr. Ioan Sorin Usca Christiana 2015
260 Carte de înțelegere a rugăciunilor de toate zilele și a slujbelor bisericești IPS Gurie Grosu, Mitropolit al Basărabiei Christiana 2004
261 Din istoria Sfinților poporului român Petru Diaconu David ROMPIT 1992
262 Introduceri despre Rugăciunea lui Iisus Diac. Ioan I. Ică junior Deisis 2011
263 Din învățătura Sfinților Părinți Pr Constantin Coman, Ion Vlăducă Bizantină 2005
264 Dictatura pseudo-științei Ioan Vlăducă Fundația Iustin Pârvu 2010
265 Acceptăm unirea cu monofiziții? Românii Ortodocși între optimism, dezinformare și apostazie Ioan Vlăducă Predania 2008
266 Adevărul despre evoluționism Ioan Vlăducă Egumenița 2008
267 Dialoguri despre știință și credință Ioan Vlăducă Fundația Iustin Pârvu 2010
268 Despre Sfintele Icoane Ioan Vlăducă Axa 2010
269 Mic dicționar de Apologetică Ortodoxă Ioan Vlăducă Bizantină 2002
270 Elemente de Apologetică Ortodoxă Ioan Vlăducă Bizantină 1998
271 Ortodoxia și eroarea evoluționistă Ioan Vlăducă, Firmilian Gherasim Scara 2002
272 Sfântul Nectarie – Minuni în România Coord. Danion Vasile, Ciprian Voicilă Egumenița 2010
273 Sfântul Nectarie – Minuni în România Coord. Danion Vasile, Ciprian Voicilă Areopag 2012
274 Sfântul Nectarie – Vindecări minunate Coord. Danion Vasile, Ciprian Voicilă Areopag 2012
275 Minunile Sfinților Închisorilor Coord. Danion Vasile, Ciprian Voicilă Areopag 2011
276 Cartea nunții – Cum să-mi întemeiez o familie? Danion Vasile Nepsis 2009
277 Biserica și dușmanii ei Danion Vasile  – 2010
278 Drumul cuvintelor – Articole, interviuri, predici Danion Vasile Egumenița 2009
279 Duhovnicul, rugăciunea, postul Danion Vasile Areopag 2011
280 Underground – despre problemele tinerilor Danion Vasile Egumenița 2010
281 Mângâiere pentru bolnavi Danion Vasile Egumenița 2004
282 Tinerii și sexualitatea Danion Vasile Egumenița 2009
283 Cartea nunții Danion Vasile Egumenița 2004
284 Efectele tele-viziunii asupra minți umane (vol. 1) Virgiliu Gheorghe Evanghelismos 2005
285 Revrăjirea lumii sau de ce nu mai vrem să ne desprindem de televizor (vol. 2) Virgiliu Gheorghe Evanghelismos 2005
286 Știința și războiul sfârșitului lumii. Fața nevăzută a televiziunii (vol. 3) Virgiliu Gheorghe Evanghelismos 2005
287 Pornografia – maladia secolului XXI Virgiliu Gheorghe Prodromos 2011
288 Fata nevazuta a homosexualitatii Virgiliu Gheorghe, Andrei Dârlău Christiana 2015
289 Șoim peste prăpastie Nichifor Crainic Roza Vînturilor 1990
290 Poezii alese 1914-1944 Nichifor Crainic Roza Vînturilor 1990
291 Gânduri pentru cei ce suferă Mihaela Ion Andeas Print 2009
292 Cu Hristos în spatele gratiilor Mihaela Ion Andreas Print 2008
293 Talita kumi – Înviind pe drumul Damascului Maica Fermo Egumenița 2004
294 Problema miracolului creștin în fața criticii științifice (raționaliste și medicale) Pr Ion Sachelarescu  – 1932
295 Responsabili pentru toate Arhim Nectarie Antonopoulos Egumenița 2010
296 Lupta împotriva hulei Preacuviosul Filothei Zervakos Bunavestire 2003
297 Păcate și virtuți – Cele 7 păcate de moarte și virtuțile care le corespund Dimitrie G. Karahalios Egumenița 2010
298 Părinții DuhovnicI și copii G. Spiliotis Egumenița 2006
299 Curățirea inimii Părintele Hristofor Panaghiotis Panaghia  –
300 Drumul spre Lumină – Poezii Petre Demetru Popescu Credința Noastră 1994
301 Trepte pe calea vieții – o viziune ortodoxă asupra bioeticii John și Lyn Breck Sophia 2010
302 Sfântul Teodor Studitul –   Despre datoria de a mărturisi Sebastian Nazâru Omonia 2008
303 Sfântul Maxim Cavsocalivitul, Sfeșnicul Athosului Sfânta Mănastire Paraclitou Bunavestire 2003
304 Explicarea Dumnezieștii Liturghii Protopresb. Stephanos Anagnostopoulos Bizantină 2009
305 Întoarcerea la Hristos Ioan Ianolide Christiana 2006
306 Deținutul profet Ioan Ianolide Bonifaciu 2009
307 Valeriu Gafancu – Sfântul închisorilor Monahul Moise Reîntregirea 2007
308 Viața Cuviosului Zosima Sihastrul din Siberia Egumena Vera Verhovski Ileana 2000
309 Viața Cuviosului Zosima Sihastrul din Siberia Egumena Vera Verhovski Egumenița 2010
310 Sfinții cretani Mitrop Titus M. Siligardakis Egumenița 2009
311 Sfântul Gherasim Kefalonitul, Izgonitorul diavolilor – Viața, minunile, Acatistul Părintele Constantin Gkeli Egumenița 2009
312 Căsătoria, cale spre sfințenie – Viețile Sfinților căsătoriți David și Mary Ford Sophia 2001
313 Tarso cea nebună pentru Hristos Ioannis K. Kornarakis Egumenița 2008
314 Să fim oameni ! – Viața și cuvântul Patriarhului Pavel al Serbiei Iovan Ianici Predania 2011
315 O familie de mucenici – Sfântul Țar Nicolae al II-lea și cei împreună cu el Rodica Patcas Egumenița 2009
316 Spiritualitata ascetică și mistică la Fericitul Diadoh al Foticeii (Teză de Doctorat) Ierom. Vasilică Bîrzu  – 2002
317 Credința neamului românesc Dipl. Ing. Vasilică și Luminita Militaru Vicovia 2010
318 Teologie și viață – Relevanța teologiei ortodoxe în lumea contemporană Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu Cartea Ortodoxă 2009
319 O viziune asupra vieții Constantin Iftime, Larisă Ciochina Pro Vita Media 2003
320 Noi minuni ale Sfântului Efrem Cristina Dogaru Egumenița 2009
321 Biblia în Biserică – eseuri pe teme biblice Pr Prof Constantin Coman Bizantină 1997
322 Prelegeri de Mistică Ortodoxă IPS Nicolae Mladin Credința Strămoșească 1948
323 Lăsați copii să vină la Mine – Micul Catehism Pr Prof Dr Sebastian Sebu Bunavestire 1994
324 Cununia – Viața întru Împărăție Pr Dr Vasile Gavrila Fundația Tradiția Românească 2004
325 Și Cuvântul Trup S-a făcut – Hristologie și mariologie patristică Pr Prof Ioan Gh. Coman Mitropoliei Banatului 1993
326 Introducere în teologia liturgică Alexander Schmemann Sophia 2002
327 De la icoană la ospățul nupțial – Chipul, Cuvântul și Trupul lui Dumnezeu Michel Quenot Sophia 2007
328 Glasul credinței – Cuvântări apologetice pentru întărirea credinței în Dumnezeu Ep. Vasile Coman Andreiana 2011
329 Viața Maicii Domnului Protos. Nicodim Măndiță Agapis 2002
330 Oglinda duhovnicească Protos. Nicodim Măndiță Agapis 1997
331 Priveghiul creștinesc Protos. Nicodim Măndiță Agapis 2004
332 Minunile Sfintei Cruci în Viețile Sfinților Protos. Nicodim Măndiță Bunavestire 1994
333 Basarabia – Aspecte din istoria Bisericii și a neamului românesc Pr Prof Mircea Păcurariu Mitropolia Moldovei și Bucovinei 1993
334 Noi martiri ai pământului rus (1) Protoiereu Mihail Polski Schitul Prodromu 2002
335 Noi martiri ai pământului rus (2) Protoiereu Mihail Polski Schitul Prodromu 2002
336 Viața și Acatistul Sfântului Ioan Iacob Românul Ep. Dr. Irineu Pop Bistriteanu Ecclesia 2004
337 Sfântul Serafim de Virița – Patericul Viriței Alexandru Trofimov Bunavestire 2003
338 Starețul Ambrozie de la Optina John B. Dunlop Sfânta Mănăstire Polovragi 1994
339 Iată mama ta Arhiep Justinian Chira Episcopia Maramureșului 2011
340 Fericita Maria de Oloneț, pustnica din pădurile de nord ale Rusiei Nicodim, Episcopul Belgorodului Sophia 2002
341 Cuvioasele pustiei – Viețile, învățăturile și cuvintele sfintelor femei din vechime Laura Swan Sophia 2004
342 Monahismul – Munte greu de urcat Pr. Stelianos Papadopoulos Sophia 2004
343 Viața duhovnicească a creștinului ortodox Arhim Serafim Alexiev Predania 2007
344 Viața duhovnicească a creștinului ortodox Arhimandrit Serafim Alexiev Sophia 2008
345 Tâlcuire la rugăciunea Sfântului Efrem Sirul – Dragostea Arhim Serafim Alexiev Sophia 2007
346 Minunile credinței Arhim Daniile Gouvalis Bunavestire  –
347 Cum îți sunt gândurile, așa îți este și viața Starețul Tadei de la Măn. Vitovnița Predania 2006
348 Lumina Sfântă de la Ierusalim Ep. Auxentios al Foticeii Deisis 2003
349 La apusul libertății Ierom Hristodul Aghioitul Sophia 2000
350 Ecumenismul în întrebări și răspunsuri pe înțelesul tuturor Ierom Nil Arcasu, Ierom Varvar Moroianu Vicovia 2008
351 Sfătuire duhovnicească asupra celui de pe urmă veac Ierom Martirie Păduraru  – 2007
352 Cuvintele Bătrânilor Părintele Dionysie Tatsis Reîntregirea 2004
353 Sfântul Serafim de Sarov și Sfântul Nil Sorski – Cuvinte duhovnicești Diac. Gheorghe Băbuț Biserica Ortodoxă din Moldova  –
354 Pe jos în rugăciune prin Athos – 2004 Diac. Gheorghe Băbuț Pelerinul român 2005
355 Viața Sfântului Nicon – Ultimul Stareț de la Optina Monahia Maria Predania 2009
356 Calea spre vindecarea inimii Maica Arsenia Sophia 2004
357 De la utopie la realitate – Pe drumul Golgotei mele spre Lumină Emil Bâclea  – 2010
358 Inimi zăvorâte Petru C. Baciu  –  –
359 Cine ? – Poezii din temnițe Petru C. Baciu Fundația Bunavestire 2002
360 O viață ratată – Un deținut politic în România 1951-1964 Ion Băurceanu INST 2013
361 Cum am vrut să mă fac sfânt. Alte amintiri  dintr-o copilărie teologică Virgil Gheorghiu Deisis 2008
362 Două milioane de kilometri în căutarea adevărului Klaus Kenneth Agnos 2009
363 Părintele Voicescu – un Duhovnic al cetății Ioana Iancovescu Bizantină 2002
364 Grigorie de Nazianz – Teologul și epoca sa Jean Bernardi Deisis 2002
365 Scrisori Ioan Alexandru, Iustinian Chira  – 2001
366 Temnița – Destinul generației noastre Ion Diaconescu Nemira 2003
367 Imn pentru crucea purtată Virgil Maxim Antim 2002
368 Chipuri de mărturisitori în temnițele comuniste Cătălin Mantea Agapis 2009
369 Ghid al așezărilor monahale din România Mihai Vlasie Nemira 2000
370 Coloana – Momente, schițe, mărturii Ileana Toma Vremea 2009
371 Părintele Alexie – Preotul lui Dumnezeu Ileana Toma România liberă 2006
372 Tarkovski – Filmul ca rugăciune Elena Dulgheru Arca Invierii 2011
373 Scara Raiului în cinema – Tarkovski, Kusturica, Paradjanov Elena Dulgheru Arca Invierii 2011
374 21 de chipuri ale mărturisirii Razvan Bucuroiu Ponte 2011
375 Ogorul cu îngeri Pr Constantin Valer Necula Agnos 2009
376 Sensuri fundamentale Ovidiu Moceanu Paralela 45 2001
377 Visul și Împărăția – Elemente de teologie a visului Ovidiu Moceanu Antim 1998
378 Visul și Împărăția – Elemente de teologie a visului Pr Ovidiu Moceanu Egumenița  –
379 Poezii Radu Gyr Scara 1994
380 Stigmate. Poezii (II) Radu Gyr Marineasa 1993
381 Poezia orală. Poezii (III) Radu Gyr Marineasa 1994
382 Iisus Ion Murgeanu Crater  –
383 Povestiri de iarnă Dorin Bujdei Egumenița 2009
384 Povestiri de primăvară Dorin Bujdei Egumenița 2010
385 Urcuș spre minune Prof Dr Nuțu Roșca Tipografia Aska Grafika 2010
386 Noaptea Sfântului Andrei (roman) Ion Vicol Orfeu 2008
387 Hristos – mărturia mea vol.III Traian Dorz Oastea Domnului 1995
388 Părintele Iustin Pârvu: o viața de mărturisitor Adrian Alui Gheorghe Conta 2009
389 Părintele Iustin Pârvu și morala unei vieți câștigate Adrian Alui Gheorghe Conta 2007
390 Părintele Iustin Pârvu și morala unei vieți câștigate Adrian Alui Gheorghe Credința Strămoșească  –
391 Sfântul Grigorie Decapolitul – Viața și minunile Arhim Veniamin Micle Sfânta Mănăstire Bistrița 1992
392 Hristos sau idolii secolului XXI? Tinerii la răscruce Pr Nicolae Tănase Agaton 2006
393 Fenomenul Pitești Virgil Ierunca Humanitas 1990
394 Globalizare și universalitate – Himeră și adevăr Georgios I. Mantzaridis Bizantină 2002
395 Puterea Sfințitoare a Ortodoxiei Protos Ioachim Pârvulescu Amaconda  –
396 Sectologie – Istoricul și combaterea sectelor din România Pr Al. N. Constantinescu Tipografia Cărților Bisericești 1943
397 Sfinți Români și apărători ai legii strămoșești Patriarhia BOR IBMBOR 1987
398 Protoieria III Capitală – Monografie-Album Mitropolia Munteniei și Dobrogei, Arhiepiscopia Bucureștilor Basilica 2009
399 Hilandar Budimir Dubak Pontica 1999
400 Flacăra mântuirii – Frescele Bisericii Ortodoxe Sfântul Ioan Botezătorul – Ferentari din București Wilhelm Nyssen IBMBOR 1986
401 Mount Athos Sotiris Kadas Ekdotike Athenon 2002
402 Meteora – Istoria mănăstirilor și monahismului Theoharis M. Provatakis Michalis Toubis  –
403 Sfânta Liturghie pe înțelesul tuturor **** Credința Strămoșească 1999
404 Învățăturile Bisericii Ortodoxe – Între iubire și toleranță ****  – 2010
405 Cum să te mântuiești în lumea contemporană **** Platytera 2007
406 Pelerinul rus **** Sophia 2010
407 Pelerinul rus **** Egumenița 2009
408 Povestiile unui pelerin în căutarea rugăciunii neîncetate **** Deisis 2001
409 Ne vorbește Starețul Partenie de la Pecerska **** Egumenița  –
410 Viața și învățăturile Sfântului Serafim de Sarov **** Manastirea Slatioara 1995
411 Învățătura Sfinților Părinți despre boală – Rugăciuni pentru bolnavi **** Egumenița  –
412 1000 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească **** Egumenița 2005
413 Pocăința, poarta mântuirii **** Egumenița 2007
414 Ca aurul în topitoare – Viața mucenicească a unui Iov al zilelor noastre **** Evanghelismos 2012
415 Minuni ale Sfinților Îngeri **** Egumenița 2007
416 Suferințele mamei Blondina, o martiră a Siberiei **** Mănăstirea Sihăstria 2010
417 Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos **** Evanghelismos 2002, 2005
418 Viețile Sfinților vol.1 **** Artemis 1992
419 Viața Cuviosului Iosif de la Văratic **** Fundația Petru Vodă 2008
420 Viața și minunile CuvioaseI Eufrosina cea nebună pentru Hristos **** Egumenița  –
421 Noi minuni ale Sfântului Nectarie **** Egumenița 2003
422 Noi minuni ale Sfântului Nicolae **** Sophia 2006
423 Sfântul Ioan Rusul – Viața, Minunile, Paraclisul, Acatistul și Slujba **** Schitul Crasna 2004
424 Viața, Slujba, Paraclisul și Acatistul Sfântului Ierarh Nifon al Constanțianei din Egipt **** Platytera 2012
425 Viața, Paraclisul și Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama **** Bizantină 2010
426 Viața, Paraclisul și Acatistul Sfântului Ierarh Nectarie **** Bizantină 2010
427 Viața, Paraclisul și Acatistul Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur **** Bizantină 2010
428 Acatistul Părintelui Ilie Lăcătușu **** Areopag 2012
429 Acatistul Mucenicilor din închisorile comuniste **** Areopag 2012
430 Mari DuhovnicI români despre Maica Domnului **** Eikon 2003
431 Glasul Sfinților Părinți **** Egumenița 2008
432 Cum mor Cuvioșii – Despre adormirea robilor lui Dumnezeu **** Egumenița 2007
433 Lăsați copii să vină la Mine – Povestiri despre copii martiri **** Egumenița 2006
434 Copii cu nevoi speciale și viața de familie ****  – 2008
435 Despre contraceptive – mărturii ale unor mame care au făcut avort **** Biserica Sfântul Siridon – Spital  –
436 Împreună dumiriri pe cale ****  – 2008
437 Pelerin în Grecia ****  –  –
438 Miracol ’89 – Eroi și martiri 1989-2009 **** Asa 2009
439 Ruinele Ortodoxiei – Iugoslavia, 1991-2000 **** Scara 1999
440 Mărturisirea de credință împotriva Ecumenismului **** Areopag 2012
441 Rânduielile călugăriei **** IBMBOR 1951
442 Hrană duhovnicească Sfântul Ioan Iacob Românul de la Hozeva Lumină din Lumină 2006
443 Poezii Sfântul Ioan Iacob Românul de la Hozeva Babel 2013
444 Ce trebuie și ce nu trebuie să facă creștinul în Sfânta Biserică Protos. Nicodim Măndiță Bunavestire 1994
445 Minunile Maicii Domnului Protos. Nicodim Măndiță Agapis 2007
446 Monahismul – Chivotul neamului românesc Dr. Irineu Bistriteanul Omniscop 1995
447 Tâlcuirea Sfintei Liturghii Pr. Ilarion V. Felea Fundația Iustin Parvu 2012
448 Sfântul Nil Ascetul – Despre rugăciune (Tâlcuiri la Filocalie 4) Arhim. Evsevios Vittis Sfântul Nectarie 2009
449 Liturghia – Cerul pe Pământ Sfântul Ioan din Kronstadt Deisis 2002
450 Fărâmiturile ospățului Sfântul Ignatie Briancianinov Reîntregirea 2008
451 Fărâmiturile ospățului Sfântul Ignatie Briancianinov Reîntregirea 2014
452 Ofranda monahilor comtemporani Sfântul Ignatie Briancianinov Egumenița 2011
453 Războiul nevăzut Sfântul Teofan Zăvorâtul Mănăstirea Sihăstria 2013
454 Cu durere și dragoste pentru omul contemporan (I) Cuviosul Paisie Aghioritul Schitul Lacu 2000
455 Ortodoxia – Calea adevărului Danion Vasile  – 2010
456 Avva Iustin Pârvu – Mărturii, amintiri, minuni Coord. Vlad Herman, Danion Vasile Areopag 2014
457 Povestiri pentru copii (6) Arhim. Cleopa Ilie Mănăstirea Sihăstria 2010
458 Paraclisul și Acatistul Marelui Mucenic și purtător de biruință Sfântul Gheorghie **** Sfînta Chilie Vatopedină a Sfântului Marelui Mucenic Gheorghie 2012
459 Starețul Dionisie. Duhovnicul de la Sfântul Munte Athos. vol. I **** Prodromos 2009
460 Starețul Dionisie. Lumea în vremurile de pe urmă. vol. II **** Prodromos 2010
461 Starețul Dionisie. Despre monahism și Sfântul Munte Athos. vol. III **** Prodromos 2010
462 Tâlcuiri la Apocalipsă (vol. I) Arhim. Evsevios Vittis Egumenița 2010
463 Tâlcuiri la Apocalipsă (vol. II) Arhim. Evsevios Vittis Egumenița 2011
464 Tâlcuiri la Apocalipsă (vol. III) Arhim. Evsevios Vittis Egumenița 2011
465 Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Matei Sfântul Teofilact al Bulgariei Sophia 2002
466 Despre felurite probleme de credință și viață Sfântul Teofan Zăvorâtul Sophia 2012
467 Cuvinte de Aur – Rugăciunea, tăria și puterea sufletului (vol. V) Sfântul Ioan Gură de Aur Egumenița 2013
468 Monahismul ortodox ca viață profetică, apostolică și martirică I.P.S. Ierotei Vlahos Mitropolia Olteniei 2005
469 Despre icoane. Contra ereticilor iconomahi Sfântul Teodor Studitul Fotini 2008
470 Rugăciunea lui Iisus Arhim. Mina Dobzeu, Ierod. Cleopa Paraschiv Agaton 2002
471 Rugăciunea lui Iisus **** Orthodoxos Kypseli 1992
472 Vedere duhovnicească Isihast anonim Bizantină 2006
473 Vedere duhovnicească Isihast anonim Bizantină 1999
474 Viața mea în Hristos Sfântul Ioan de Kronstadt Sophia 2005
475 Certitudine și Adevăr Alexandru Mironescu Casa Școalelor  –
476 Noul Mucenic întru Hristos, Evghenie ostașul **** Evloghia 2006
477 Întâmplări cutremurătoare, întâmplări de folos **** Egumenița 2004
478 Viața noastră – Hristos Pr Conf. Univ. Dr. Dumitru Măcăilă Universitaria Craiova 2011
479 Mărturisitori de după gratii. Slujitori ai Bisericii în temnițele comuniste **** Reîntregirea 1995
480 Icoana făcătoare de minuni – izvorâtoarea de mir a Maicii Domnului de la Mănastirea Rarău (Vol. 1) **** Panaghia 2008
481 Icoana făcătoare de minuni – izvorâtoarea de mir a Maicii Domnului de la Mănastirea Rarău (Vol. 2) **** Panaghia 2008
482 Iisus Hristos Arhiereul cel veșnic tânăr. Duhovnici vorbind tinerilor **** Reîntregirea 2005
483 Un model de preot misionar – Protos. Nicodim Măndiță **** Agapis 2010
484 Cartea, unealtă a păstoririi sufletelor. Părintele Nicodim Măndiță – Duhovnic, Păstor, Scriitor Aurel Oltean Agapis 2011
485 Dialog enigmatic cu și despre Sfinții Martiri și Mărturisitori pravoslavnici din secolul XX Gheorghe St. Valentin Editgraph 2013
486 Punct și virgulă Virgil Borcan Libris 2013
487 Hristofilia – Pravila primilor creștini Pr Ioan Boboc Valea Plopului 1997
488 Caii apocaliptici Protos. Nicodim Măndiță Agapis 1995
489 Pentru cine nu bat inimile la Tanacu Adina Huiban Timpul 2007
490 Gând și Slovă Ortodoxe, Cartea – Vol. I Coord. Siviu Aroneț Asoc. Vatra Dornelor  –
491 Bucuriile suferintei (vol. I) Pr Dimitrie Bejan Cartea Moldovei 1995
492 Bucuriile suferintei (vol. II) Pr Dimitrie Bejan Cartea Moldovei 1996
493 Părintele Dimitrie cel necunoscut (Preotul Dimitrie Balaur) Elena Teodoreanu Bizantină 2001
494 Puterea dragostei Ierom. Teofil Brașoveanu Platytera 2008
495 Hristos în mine. O sinteză a dimensiunii filozofice a creștinului Ștefan Popa Risoprint 2007
496 Starea Bisericii. Noi convorbiri realizate de Pr. Prof. Dorin Micu Dan Ciachir Mega 2013
497 Cuvinte de folos: Predicile Părintelui Cleopa Ilie, predici la Sărbătorile de peste an (inedite) **** Christiana 2001
498 Păcate și Virtuți (Cateheze) Pr Petre Teodor Valea Plopului 1994
499 Hrană și Bucurie. Prdici la Duminicile de peste an Pr Petre Teodor Valea Plopului 1995
500 Semințe din țarina cumințeniei (vol. I) Ep. Ioan Mihălțan Episcopia Oradiei 1993
501 De vorbă cu credincioșii Ep. Ioan Mihălțan Episcopia Oradiei 1993
502 Semnificația marilor sărbători creștine Pr Boris Răduleanu Bonifaciu 1995
503 Semnificația Duminicilor din Postul Mare Pr Boris Răduleanu Bonifaciu 1996
504 Jertfa Crucii în Liturghie și Apocalipsă Pr Boris Răduleanu Bonifaciu 1994
505 O viață de jertfă: mărtirisirile Cuviosului Stareț Samson Esper **** Egumenița 2010
506 Ne vorbește Părintele Amfilohie Makris Arhim. Pavel Nikitara Egumenița  –
507 Viața și învățăturile Maicii Maria Skobțova: iubirea nebună de aproapele **** Deisis 2000
508 Biserica și Puterea. Document Liviu Negoiță Eurostampa 1998
509 Chivotele lui Petru Rareș și modelul lor ceresc Sorin Dumitrescu Anastasia 2001
510 Ortodoxia Românească Coord. ÎPS Nicolae Corneanu IBMBOR 1992
511 Închisoarea noastră cea de toate zilele (vol. I) Ioan Ioanid Albatros 1991
512 Calea sufletelor în veșnicie – Vămile văzduhului (vol. II) Protos. Nicodim Măndiță Lumină din Lumină 1995
513 Viața Părintelui Nicodim Măndiță (vol. 1) Gheorghe Ionescu Agapis 2005
514 Viața Părintelui Nicodim Măndiță (vol. 2) Gheorghe Ionescu Agapis 2005
515 Chipul nemuritor al omului Pr Prof Dr Dumitru Stăniloae Mitropolia Olteniei 1987
516 Lungul drum către acasă. Un neoprotestant redescoperă Biserica Ortodoxă Bogdan Mateciuc Areopag 2012
517 Minunile Sfântului Efrem cel Nou prin icoana sa izvorâtoare de mir **** Areopag 2013
518 Ascetul Rusiei Carpatine, Starețul Iov Condrea Grigorie Raciuk Areopag 2013
519 Sfântul Iov din Uglea, fiu al Maramureșului (1902 – 1985): Viața, Minunile, Acatistul **** Areopag 2013
520 Cărțile spiritului și alte poezii Constantin Oprișan Christiana 2009
521 Despre alegerea Duhovnicului. Ezitări și poticniri Părintele Justus Brousalis Areopag 2013
522 Spovedania unui monah de la Muntele Athos **** Areopag 2013
523 Alcoolul – duhul diavolului Preot Iosif Trifa Oastea Domnului 2001
524 Tanatologia creștină, între istorie, ritualul înmormântării, simbolism și actualitate. Abordare liturgico-pastorală Pr Emanuel Valică Christiana 2013
525 Sufletul preotului în luptă cu ispitele Pr Victor N. Popescu  – 1994
526 Paștele Crucii Pr Constantin Necula Bunavestire 2003
527 Capete despre Rugăciune Pr Tudor Ciocan Sophia 2008
528 Martiriul Bisericii Ortodoxe Române Mihai Rădulescu Ramida 1994
529 Bucuriile și mâhnirile părintelui Sisoe din Boteni Mihai Rădulescu Ramida 1999
530 Cu Hristos în celulă Aspazia Oțel Petrescu Areopag 2012
531 Martiriul unui apologet al Ortodoxiei. Conferințele din Serbia Pr Daniel Sâsoev, Iurii Maximov Cartea Ortodoxă 2010
532 Omul – Taină teologică Pr Ioan C. Teșu Christiana 2002
533 Preotul în Biserică, în lume, acasă Mitrop. Dr. Antonie Plămădeală  – 1996
534 Când cuvintele sunt de la Cuvântul. Ce și cum vorbesc creștinii între ei și unii despre alții Gabriela Moldoveanu Christiana 2009
535 Chemarea Ortodoxiei Ierom. Petronie Tănase Bizantină 2006
536 Înviații din Serbii de gheață … Protodiacon Ioan Munteanu Lumina lui Hristos 2009
537 Izvoare liturgice și pastorale Arhim. Grigorie Băbuș Christiana 2002
538 Lumina faptei din lumina cuvântului. Împreună cu tatăl meu, Dumitru Stăniloae Lidia Ionescu Stăniloae Humanitas 2000
539 Preoți ortodocși în închisorile comuniste Vasile Manea Patmos 2000
540 Starețul Daniil Sandu Tudor Ierodiacon Cleopa Paraschiv Panaghia  –
541 Către surorile monahii Sfântul Teofan Zăvorâtul Egumenița  –
542 Preoți de mir adormiți în Domnul Pr Nicolae M. Popescu Christiana 2002
543 Amintirile unui Sfânt – Un preot de mir prieten al Sfinților Arhangheli Dimitrie Gagastathis Bunavestire 2003
544 Un Sfânt printre noi, Părintele Constantin Sârbu **** Bunavestire 2002
545 Despre curaj și libertate în Ortodoxie Ierom. Savatie Baștovoi Sophia 2002
546 De ce Ortodoxia ? Ioan Alexandru Mizgan Eclasia 2008
547 Starețul Haralambie, dascălul rugăciunii minții Monahul Iosif Dionisiatul Evanghelismos 2002
548 Părintele Selafiil – Bunelul meu din veșnicie. Scrisori din Siberia **** Cuvântul Ortodox 2013
549 Viața Maicii Domnului. Minunile Maicii Domnului. Grădina de flori duhovnicești ****  – 1994
550 Ușile pocăinței – Meditații duhovnicești la vremea Triodului Protos. Petroniu Tănase Trinitas 2002
551 Viața și Acatistul Sfântului Cuvios Siluan Athonitul **** IBMBOR 2013
552 Învățături ale Părintelui Arsenie Boca **** Editura Episcopiei Devei și Hunedoarei 2013
553 Patericul Maicii Domnului Arhim Teofilact Marinakis Evanghelismos 2008
554 Credința Sfinților – Catehismul Bisericii Ortodoxe Sfântul Nicolae Velimirovici Sophia 2004
555 Liturghia Ortodoxă – Istorie și actualitate Ierom. Petru Pruteanu Sophia 2008
556 Profetii despre Antihrist Dimitriu C. Skartsiuni Lucman 2012
557 Jurnalul unui zăvorât Starețul Gheorghe din Zadonsk Sophia 2013
558 Sfânta Liturghie – cum putem să o înțelegem? Ierom. Benedict Stancu Corint Turism 2006
559 Sfântul Mare Mucenic Pantelimon – Doctorul doctorilor – Viața, minunile și Acatistul ****  – 2006
560 Viața, Minunile, și Acatistul Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava ****  – 1990
561 Scara Sfântul Ioan Scărarul Sfânta Mănăstire Sihăstra 2014
562 Cunosc un om întru Hristos – Părintele Sofronie de la Essex Mitrop. Hierotheos Vlachos Sophia 2011
563 Homeopatia. O analiză științifică și spirituală Oana și Alexandru Iftime Lucman 2012
564 Iisus Hristos – Prototip al icoanei Sale Sfântul Teodor Studitul Deisis 1994
565 Experiența Rugăciunii lui Iisus în spiritualitatea românească Părintele Iuvenalie Ionașcu Anastasia 2004
566 Invataturile lui Neagoe Basarab catre fiul sau Teodosie *** Editura Stiintifica 1971
567 Jurnalul fericirii Nicolae Steinhardt Polirom 2008
568 Jurnalul fericirii Nicolae Steinhardt Manastirea Rohia 2005
569 Daruind vei dobandi Nicolae Steinhardt Manastirea Rohia 2006
570 Carte de bucate mănăstirești, însoțită de câteva file de Pateric Paola Psarrou Sophia 2013
571 Sfinții Catacombelor Rusiei Ivan Andreev Samizdat 2015
572 Cuvintele ascetice Sfântului Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat Doxologia 2013
573 Ale dumnezeeștilor cântări – Iubirile Sfântul Simeon Noul Cuvântătoriu-de-Dumnezeu Predania 2009
574 Apărarea credinței: Tratat de apologetica Ioan Gh. Savin Anastasia 1996
575 Iconoclasti si apostati contemporani Ioan Gh. Savin Anastasia 1995
576 Terapeutica bolilor spirituale Jean-Claude Larchet Sophia 2006
577 Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic Makarios Simonopetritul Deisis 2008
578 Calea sufletelor în veșnicie – Vămile văzduhului (vol. I) Protos. Nicodim Măndiță Lumină din Lumină 1995
579 Calea sufletelor în veșnicie – Vămile văzduhului (vol. II) Protos. Nicodim Măndiță Lumină din Lumină 1995
580 Isihie și teologie. Calea tămăduirii omului în Biserica Ortodoxă Ierótheos, Mitropolit al Nafpaktosului Sophia 2016
581 Rugaciunea în lume Pr. Stefanos Anagnostopoulos Bizantină 2012
582 Jurnal duhovnicesc Anonim Bizantină 2012
583 Vedere duhovnicească Isihast anonim Bizantină 2012
584 Tâlcuirea Sfintei Evanghelii de la Marcu Sfântul Teofilact al Bulgariei Sophia 2008
585 Ascetica și Mistica Bisericii Ortodoxe Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae IBMBOR 2002
586 Ascetica și Mistica Bisericii Ortodoxe Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae IBMBOR 1992
587 Rugaciunea lui Iisus și experienta Duhului Sfânt Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae Deisis 2003
588 Sfântul Serafim de Sarov. O Biografie Spirituală Arhim Lazarus Moore Agapis 2005
589 Testament. Cuvinte de folos Părintele Arsenie Papacioc Areopag, Meditații 2011
590 Dicționar Filocalic – texte și glosar Ignatie Monahul Cavallioti 2000
591 Mici îndemnuri de mărturisire a credinței ortodoxe al sfinților, marilor duhovnici și teologi ****  –  –
592 O noapte în pustia Sfântului Munte. Convorbire cu un pustnic despre Rugăciunea lui Iisus Ierothei, Mitropolitul Nafpaktei Predania 2006
593 Ghidul începătorului în practicarea rugăciunii. Calea ortodoxă de a te apropia mai mult de Dumnezeu Preot Michael Keiser Reîntregirea 2016
594 Cum să te mântuiești în lumea contemporană **** Sophia 2013
595 În pustiul lumii Arhim Simeon Kraiopoulos Bizantină 2014