Redirecționează 2% sau 3,5%

Codul fiscal permite oricărei persoane care are venit(uri) să direcționeze până la 3,5%  din impozitul pe venit(uri) către o organizație neguvernamentală. Vă rugăm să ne susțineți direcționând până la 3,5 % din impozitul care v-a fost reținut automat din salariu pe parcursul anului trecut.

CUM SE PROCEDEAZĂ?

Cei care au venituri din salarii sau asimilate salariilor, pensii etc. completează Formularul 230Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii/Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat, cu datele Parohia Sfântul Ilie – Hanul Colței.

Formularul trebuie să aibă următoarele câmpuri completate:

 Anul (2019);

– Punctul I Date de identificare a contribuabilului: numele, inițiala tatălui, prenumele, adresa completă din buletin, CNP-ul;

 Punctul II.A.1. Destinația sumei reprezentând 2% din impozitul datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, subpunctul 1 Susținerea unei entități non-profit/unități de cult:

  • cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult: 23539552
  • denumire entitate nonprofit/unitate de cult: PAROHIA SF.ILIE HANUL COLTEI
  • cont bancar (IBAN): RO94 RNCB 0069 1487 0266 0001.

– Punctul II.B. Destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2019 ,pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, subpunctul 2. Susținerea unei entități nonprofit/unități de cult:

  • bifă Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 1 ani sau 2 ani (la alegere)
  • cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult: 23539552
  • denumire entitate nonprofit/unitate de cult: PAROHIA SF.ILIE HANUL COLTEI
  • cont bancar (IBAN): RO94 RNCB 0069 1487 0266 0001.

 Semnătura

  • Descărcați formular completat cu datele noastre de AICI.

Pentru formularul necompletat pentru cei care au venituri din alte surse altele decât salarii și pensii, acesta se găsește pe site-ul ANAF, dar îl puteți descărca și de AICI.
Vă rugăm să citiți și instructuținile oficiale de completare de AICI.

Formularul/formularele le depuneți la Administrația Financiară de care aparțineți cu domiciliul.

Termenul limită de depunere este: 30 iunie 2020.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. 0721 287 351
sau scrieți-ne la adresa de e-mail: contact@sfantul-ilie.ro