Comunicat privind consolidarea, restaurarea și refuncționalizare casa parohială Biserica Sfântul Ilie – Hanul Colței (2) Vizite

  • Data: 2023.06.06

De câteva luni bune, în casa din Strada Doamnei numărul 18, numeroasele chei și cheițe păstrate la pangar au descuiat pe rând spațiile casei pentru a lăsa să intre tot felul de „curioși” printre care arhitecți, ingineri, specialiști, studenți, tineri arhitecți, etc. Ceea ce este interesant în proiectele finanțate prin TMI este accentul pus pe educație și conștientizare. Obișnuita derulare a etapelor de studiu, proiectare, verificare, etc. devine suport pentru implicarea comunităților care beneficiază, sau ar putea beneficia, de monumentul respectiv. Comunitatea parohială, comunitatea tinerilor specialiști în formare, sau grupul specialiștilor direct implicați în proiectare, sunt invitați să cunoască în detaliu și să interacționeze cu elementele valoroase sau problematice ale casei. La sfârșitul lunii aprilie a avut loc un tur ghidat al ansamblului la care au participat circa 20 de studenți și tineri arhitecți, cu accent pe istoria monumentului, valori, degradări, dar și viața viitoare a monumentului, activitate condusă de dr. arh. Cristina Constantin, membru în echipa de proiectare și cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Monumentul, încadrat în categoria B, nu impresionează prin componente artistice deosebite, dar totuși care sunt elementele valoroase? Fie că este vorba despre o ușă, o fereastră, o sobă de faianță albă, cele trei scări de lemn cu balustradă de fier forjat, luminatoarele de peste spațiile de la calcan, amplul spațiu boltit de la parter, sau urme ale unor zugrăveli decorative în diferite spații interioare, proiectul își propune să observe, să înțeleagă și să pună în valoare cât mai mult din substanța istorică a casei. S-au verificat și completat măsurătorile, s-au făcut sondaje, fotografii, datele din studiul istoric au fost completate, s-a desenat din nou pe alocuri, și iarăși a fost nevoie de teste, sondaje, măsurători, din ce în ce mai în detaliu, pentru că pe măsură ce știi mai mult îți dai seama cât de puțin cunoști de fapt clădirea, istoria, alcătuirea ei. Peste câteva săptămâni, ingineri și arhitecți s-au reunit pentru a discuta la fața locului, a înțelege logica structurală a casei (nu întotdeauna evidentă) și a negocia cea mai protrivită metodă de interveție sau despre felul în care pot fi adăugate instalații și echipamente contemporane unei case de la sfârșitul secolului al XIX-lea, etc. Va urma…

Proiectul este posibil datorită finanțării câștigate în cadrul programului derulat de către Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI).