Comunicat privind consolidarea, restaurarea și refuncționalizare casa parohială Biserica Sfântul Ilie – Hanul Colței (3) Spații și comunitate

Data: 2023.07.05

La finalul primei etape a proiectului de restaurare poate fi făcută o sinteză a tuturor studiilor realizate, a cercetării de arhivă, bibliografice, dar și a observațiilor directe, in situ. Pentru casa din strada Doamnei nr. 18 interesantă este identificarea unor fragmente păstrate din fostul Han al Colței (anumite spații în subsol dar și zidul calcan) dar și calitatea de clădire martor pentru zona protejată Lipscani, clădire ce integra la origine funcțiuni specifice (comerț – la stradă, spații de producție – ateliere de tipografie, locuire – la etaj). Din punct de vedere spațial și al folosirii viitoare a casei, surpinzătoare și entuziasmantă în același timp a fost identificarea, în planurie de arhivă din 1897, a spațiilor ample ale fostelor ateliere în parterul corpului B, tocmai pentru că aceste spații sunt actualmente fragmentate în mai multe încăperi de mici dimensiuni. Sondajele suplimentare realizate au confirmat faptul că zidurile transversale, care apar în plus față de planul de  autorizare a construirii, sunt realizate din paiantă (cu structură de lemn și închidere din blocuri ușoare de zgură). Acestea sunt spațiile în care funcționează acum o mică bibliotecă parohială, cancelaria, un spațiu în care ocazional se organizează activități cu copiii (ateliere, cursuri, etc) transformat provizoriu în atelier de restaurare pentru iconostasul de lemn al bisericii. 

Posibilitatea de a reveni la spațialitatea generoasă a fostelor ateliere de tipografie, cu patru spații mari, se potrivește bine cu necesitățile actuale ale comunității parohiale: spațiu de activități pentru copii, spațiu de evenimente, bibiotecă, un mic paraclis, păstrând legături funcționale și posibilitatea de a folosi împreună toate aceste spații în anumite momente. Propunerea din această fază a proiectului are în vedere pe lângă eliminarea compartimentărilor ulterioare și revenirea la spațialitatea inițială, recuperarea celor patru ferestre mari ce corespundeau fostelor ateliere (actualmente modificate, dar păstrând încă într-o fotografie din 2016 o tâmplărie martor care poate servi ca model pentru refacerea tuturor celor patru), evidențierea zidului calcan păstrat din clădirile Hanului Colței (prin expunerea cel puțin pe anumite surpafețe a cărămizii înguste de epocă) și, eventual, marcarea urmelor actualelor ziduri de compartimentare. 

Prin realizarea proiectului de intervenție adecvarea spațiilor la cerințele de folosire va fi îmbunătățită considerabil, sporind aderența dintre grup și clădirea de patrimoniu. De asemenea, prin prevederea unor spații publice (ex. spațiu pentru expoziții în subsolul boltit) și a unor activități specifice restaurării procesuale de tip „șantier școală” (ex. practică pentru studenții la arhitectură) publicul țintă și comunitatea patrimonială se pot largi, asigurând sustenabilitatea și întreținerea permanentă a monumentului în timp.

Proiectul este posibil datorită finanțării câștigate în cadrul programului derulat de către Institutul Național al Patrimoniului (INP) prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI).