Comunicat privind consolidarea, restaurarea și refuncționalizare casa parohială Biserica Sfântul Ilie – Hanul Colței

  • Data: 2023.04.27

Casa parohială a Bisericii Sfântul llie Hanul Colței, construită de către Ioan Kalinderu la sfârșitul secolului XIX, integrând fragmente din fostul Han al Colței, este un exemplu interesant de mix funcțional (spații comerciale către stradă, ateliere de tipografie la parter spre curte, locuire la etaj), clădire tipică pentru zona protejată Lipscani, fiind în același timp un exponent inedit al tipologiei de casă vagon (dezvoltată în adâncimea parcelei, de-a lungul limitei de proprietate) prin articularea a două corpuri și suprapunerea mai multor etape constructive.

În vederea realizării studiilor de fundamentare și a documentației tehnice de intervenție, proiectul propus de către Parohia Sfântul Ilie Hanul Colței, a câștigat o finanțare în cadrul apelului deschis de către Institutul Național al Patrimoniului (INP) prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) sesiunea I/2023. O echipă pluridisciplinară de specialiști, dar și membri ai comunității parohiale, va fi implicată pe parcursul acestui an în activități specifice ce țin de elaborarea proiectului de consolidare, restaurare și refuncționalizare precum și în organizarea mai multor activități de educație și conștientizare asupra valorilor și problemelor existente, dar și asupra strategiilor celor mai potrivite în vederea reactivării monumentului ca loc relevant pentru comunitate și oraș.