Comunicat privind consolidarea, restaurarea și refuncționalizare casa parohială Biserica Sfântul Ilie – Hanul Colței (3) Spații și comunitate

Data: 2023.07.05

La finalul primei etape a proiectului de restaurare poate fi făcută o sinteză a tuturor studiilor realizate, a cercetării de arhivă, bibliografice, dar și a observațiilor directe, in situ. Pentru casa din strada Doamnei nr. 18 interesantă este identificarea unor fragmente păstrate din fostul Han al Colței (anumite spații în subsol dar și zidul calcan) dar și calitatea de clădire martor pentru zona protejată Lipscani, clădire ce integra la origine funcțiuni specifice (comerț – la stradă, spații de producție – ateliere de tipografie, locuire – la etaj). Din punct de vedere spațial și al folosirii viitoare a casei, surpinzătoare și entuziasmantă în același timp a fost identificarea, în planurie de arhivă din 1897, a spațiilor ample ale fostelor ateliere în parterul corpului B, tocmai pentru că aceste spații sunt actualmente fragmentate în mai multe încăperi de mici dimensiuni. Sondajele suplimentare realizate au confirmat faptul că zidurile transversale, care apar în plus față de planul de  autorizare a construirii, sunt realizate din paiantă (cu structură de lemn și închidere din blocuri ușoare de zgură). Acestea sunt spațiile în care funcționează acum o mică bibliotecă parohială, cancelaria, un spațiu în care ocazional se organizează activități cu copiii (ateliere, cursuri, etc) transformat provizoriu în atelier de restaurare pentru iconostasul de lemn al bisericii. 

Posibilitatea de a reveni la spațialitatea generoasă a fostelor ateliere de tipografie, cu patru spații mari, se potrivește bine cu necesitățile actuale ale comunității parohiale: spațiu de activități pentru copii, spațiu de evenimente, bibiotecă, un mic paraclis, păstrând legături funcționale și posibilitatea de a folosi împreună toate aceste spații în anumite momente. Propunerea din această fază a proiectului are în vedere pe lângă eliminarea compartimentărilor ulterioare și revenirea la spațialitatea inițială, recuperarea celor patru ferestre mari ce corespundeau fostelor ateliere (actualmente modificate, dar păstrând încă într-o fotografie din 2016 o tâmplărie martor care poate servi ca model pentru refacerea tuturor celor patru), evidențierea zidului calcan păstrat din clădirile Hanului Colței (prin expunerea cel puțin pe anumite surpafețe a cărămizii înguste de epocă) și, eventual, marcarea urmelor actualelor ziduri de compartimentare. 

Prin realizarea proiectului de intervenție adecvarea spațiilor la cerințele de folosire va fi îmbunătățită considerabil, sporind aderența dintre grup și clădirea de patrimoniu. De asemenea, prin prevederea unor spații publice (ex. spațiu pentru expoziții în subsolul boltit) și a unor activități specifice restaurării procesuale de tip „șantier școală” (ex. practică pentru studenții la arhitectură) publicul țintă și comunitatea patrimonială se pot largi, asigurând sustenabilitatea și întreținerea permanentă a monumentului în timp.

Proiectul este posibil datorită finanțării câștigate în cadrul programului derulat de către Institutul Național al Patrimoniului (INP) prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI).

Comunicat privind consolidarea, restaurarea și refuncționalizare casa parohială Biserica Sfântul Ilie – Hanul Colței (2) Vizite

  • Data: 2023.06.06

De câteva luni bune, în casa din Strada Doamnei numărul 18, numeroasele chei și cheițe păstrate la pangar au descuiat pe rând spațiile casei pentru a lăsa să intre tot felul de „curioși” printre care arhitecți, ingineri, specialiști, studenți, tineri arhitecți, etc. Ceea ce este interesant în proiectele finanțate prin TMI este accentul pus pe educație și conștientizare. Obișnuita derulare a etapelor de studiu, proiectare, verificare, etc. devine suport pentru implicarea comunităților care beneficiază, sau ar putea beneficia, de monumentul respectiv. Comunitatea parohială, comunitatea tinerilor specialiști în formare, sau grupul specialiștilor direct implicați în proiectare, sunt invitați să cunoască în detaliu și să interacționeze cu elementele valoroase sau problematice ale casei. La sfârșitul lunii aprilie a avut loc un tur ghidat al ansamblului la care au participat circa 20 de studenți și tineri arhitecți, cu accent pe istoria monumentului, valori, degradări, dar și viața viitoare a monumentului, activitate condusă de dr. arh. Cristina Constantin, membru în echipa de proiectare și cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Monumentul, încadrat în categoria B, nu impresionează prin componente artistice deosebite, dar totuși care sunt elementele valoroase? Fie că este vorba despre o ușă, o fereastră, o sobă de faianță albă, cele trei scări de lemn cu balustradă de fier forjat, luminatoarele de peste spațiile de la calcan, amplul spațiu boltit de la parter, sau urme ale unor zugrăveli decorative în diferite spații interioare, proiectul își propune să observe, să înțeleagă și să pună în valoare cât mai mult din substanța istorică a casei. S-au verificat și completat măsurătorile, s-au făcut sondaje, fotografii, datele din studiul istoric au fost completate, s-a desenat din nou pe alocuri, și iarăși a fost nevoie de teste, sondaje, măsurători, din ce în ce mai în detaliu, pentru că pe măsură ce știi mai mult îți dai seama cât de puțin cunoști de fapt clădirea, istoria, alcătuirea ei. Peste câteva săptămâni, ingineri și arhitecți s-au reunit pentru a discuta la fața locului, a înțelege logica structurală a casei (nu întotdeauna evidentă) și a negocia cea mai protrivită metodă de interveție sau despre felul în care pot fi adăugate instalații și echipamente contemporane unei case de la sfârșitul secolului al XIX-lea, etc. Va urma…

Proiectul este posibil datorită finanțării câștigate în cadrul programului derulat de către Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI).

Comunicat privind consolidarea, restaurarea și refuncționalizare casa parohială Biserica Sfântul Ilie – Hanul Colței

  • Data: 2023.04.27

Casa parohială a Bisericii Sfântul llie Hanul Colței, construită de către Ioan Kalinderu la sfârșitul secolului XIX, integrând fragmente din fostul Han al Colței, este un exemplu interesant de mix funcțional (spații comerciale către stradă, ateliere de tipografie la parter spre curte, locuire la etaj), clădire tipică pentru zona protejată Lipscani, fiind în același timp un exponent inedit al tipologiei de casă vagon (dezvoltată în adâncimea parcelei, de-a lungul limitei de proprietate) prin articularea a două corpuri și suprapunerea mai multor etape constructive.

În vederea realizării studiilor de fundamentare și a documentației tehnice de intervenție, proiectul propus de către Parohia Sfântul Ilie Hanul Colței, a câștigat o finanțare în cadrul apelului deschis de către Institutul Național al Patrimoniului (INP) prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) sesiunea I/2023. O echipă pluridisciplinară de specialiști, dar și membri ai comunității parohiale, va fi implicată pe parcursul acestui an în activități specifice ce țin de elaborarea proiectului de consolidare, restaurare și refuncționalizare precum și în organizarea mai multor activități de educație și conștientizare asupra valorilor și problemelor existente, dar și asupra strategiilor celor mai potrivite în vederea reactivării monumentului ca loc relevant pentru comunitate și oraș.